Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

P.Ç.1     - Sosyal Bilimlerde temel araştırma yöntemleri ve ilkeleri konusunda, bağımsız araştırma yürütebilecek düzeyde bilgilere sahiptir.

P.Ç.2     - Küreselleşme ve kültürlerarası iletişim, insan hakları, sosyal adalet ve farklılıklara saygı konularında yeterli bilgi ve bilince sahiptir.

P.Ç.3     - Uluslararası ilişkilerin temel aktörleri ve uluslararası sistemin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.

P.Ç.4     - Disiplinlerarası çalışma yapabilecek düzeyde tarih, sosyoloji, ekonomi, hukuk alanlarındaki temel kavramlara hâkimdir.

P.Ç.5     - European Language Portfolio Global Scale, B2 düzeyinde alanındaki gelişmeleri takip edip kullanabilecek, anlayabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir.

P.Ç.6     - Uluslararası İlişkiler ve alt dalları (uluslararası ekonomi, uluslararası politika, uluslararası hukuk, uluslararası örgütler, uluslararası güvenlik, diplomasi tarihi, dış politika vb.) ile ilgili kuramsal bilgileri analiz etme; küresel ve bölgesel yansımalarını değerlendirme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerilerine sahiptir.

P.Ç.7     - Eleştirel ve analitik düşünceyle hem olayları yorumlama hem de bilimsel yaklaşımlarla sorunlara çözüm üretme becerisine sahiptir.

P.Ç.8     - Uluslararası İlişkiler alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisine sahiptir.

P.Ç.9     - Dünya politikasında Türkiye'nin yerini tarihsel perspektif içinde inceleme ve güncel sorunları tanımlama becerileri edinmiştir.

P.Ç.10   - Uluslararası İlişkiler alanında, analiz yapabilecek düzeyde temel kavramsal ve kuramsal çerçeveye hâkimdir.

P.Ç.11   - Uluslararası İlişkiler alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirerek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilir ve öğrenme sürecini yönlendirebilir.

P.Ç.12   - Alana ilgi duyan ve ilgisiz dinleyici gruplarını, Uluslararası İlişkiler ile ilgili konularda bilgilendirme, onlara düşüncelerini, konu ile ilgili problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarır.

P.Ç.13   - Öğrenim sürecinde elde ettiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri iş hayatında değerlendirme ve uygulama yetkinliğine sahiptir.

P.Ç.14   - Alana ilişkin tüm çalışmalarında ve iş yaşamında bilimsel etik ve ilkelere uygun hareket eder.

P.Ç.15   - Küresel ve bölgesel ölçekte alana ilişkin güncel gelişmeleri takip eder, tanımlayabilir ve analiz edebilir.

P.Ç.16   - Uluslararası örgütleri analitik biçimde ele alabilmek in gerekli kuramsal ve kavramsal yeteneklere sahiptir.