Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Lisans Programı, Uluslararası İlişkiler disiplininin temel kavramsal ve teorik çerçevesine dayanan ve bu alanın inter-disipliner niteliğine uygun olarak önemli derecede tarih, hukuk, ekonomi ve teknoloji bilgisiyle desteklenen bir programdır. Bu çerçevede program öğrencilerine küreselleşen uluslararası sistemde meydana gelen ulusal ve uluslararası gelişmeleri, tarih ışığında, bilimsel metotlarla kavrama ve analiz etme bilgi ve becerisi kazandırma, bu amaca ulaşabilmek için ulusal kaynaklardan olduğu kadar yabancı dildeki literatürü de izlemeyi sağlayacak düzeyde İngilizce bilgisi edindirme amaçlanmaktadır.