Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Tümü Okuma Listesi

1. SINIFLAR İÇİN OKUMA LİSTESİPetrol Fırtınası, Raif KaradağSultan Aldülhamid’in Hatıra Defteri, İsmet Bozdağ, Truva YayınlarıAma Hangi Atatürk, Taha AkyolHz.Muhammed’in (SAV) Hayatı, Salih Suruç, Timaş YayınlarıAvrupa Tarihi, Önder Kaya, Timaş YayınlarıTek Parti Devri, Mustafa Armağan, TimaşPaşaların Hesaplaşması, Mustafa Armağan, Timaş YayınlarıBy By Türkçe, Oktay Sinanoğluİttihatçılıktan Kemalizme, Feroz AHMAD, Kaynak YayınlarıTürkiye’de Din ve Siyaset, Şerif MARDİN, İletişim YayınlarıTürkiye’de Toplum ve Siyaset, Şerif MARDİN, İletişim YayınlarıTürk Modernleşmesi, Şerif MARDİN, İletişim Yayınları                      2. SINIFLAR İÇİN OKUMA LİSTESİSiyasi Düşüncelere Giriş, Ömer ÇahaBüyük Satranç Tahtası Zibigniew Brezinskiİmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, İlber ORTAYLI, İletişim YayınlarıAvrupa Tarihi, Önder Kaya, Timaş YayınlarıDedim: AH, Feyza Hepçilingirler, Everest YayınlarıMesnevi Terapi, Nevzat Tarhan, Timaş YayınlarıMilletler ve Milliyetçilikler, Mümtazer Türköne, Etkileşim YayınlarıTek Parti Devri, Mustafa Armağan, TimaşDünya Tarihi, William MCNEİL, İmge KitabeviModern Türkiye’nin Oluşumu, Feroz AHMAD, Sarmal YayıneviYumuşak Güç,  Joseph S. NYE, Elips YayınlarıDevlet, John HALL, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınlarıİktidar, Bertrand RUSSELL, Cem YayıneviOsmanlı Modernleşmesi, Kemal KARPAT, İmge Kitabevi                   3. SINIFLAR İÇİN OKUMA LİSTESİEski Türkler’de, İslam’da ve Osmanlı’da Devlet, Nevzat KöseoğluUluslararası ilişkiler Teorisi Tarihi, Torbjon L.KnutsenAzgelişmişlik Sürecinde Türkiye, Stefanos YerasimosGelecek on yıl, George FriedmanDünya Düzdür, Thomas FriedmanAvrupa’nın Zihin Tarihi, Hilmi Yavuz, TimaşAvrupa Tarihi, Önder Kaya, Timaş YayınlarıStratejik Derinlik, Ahmet Davutoğlu, Küre YayınlarıBüyük Satranç Tahtası Zbıdniew Brzezinski,Amerika ve Dünya,  Zbıdniew Brzezinski, Profil YayınlarıTercih, ZBIDNİEW BRZEZİNSKİ, İnkılap Yayınları Dünya Sistemi, Andre Gunter FRANK, İmge KitabeviDiktatörlüğün ve Demokrasinin Toplumsal Kökenleri, Barrington Moore, İmge KitabeviFeodal Toplumdan Yirminci Yüzyıla, Leo HUBERMAN, İletişim YayınlarıModernleşen Türkiye Tarihi, Erick Jan ZÜRCHER,İletişim Yayınları                 4. SINIFLAR İÇİN OKUMA LİSTESİGelecek yüzyılTürkiye’de Geri kalmışlığın Tarihi, İsmail Cemİttihat Terakki ve Cihan Harbi,  Zafer Toprak, Homer YayınlarıSivil Toplum Aydınlar ve Siyaset, Ömer Çaha Azgelişmişlik Sürecinde Türkiye, Stefanos Yerasimosİktidar, Bertrand RUSSELL, Cem YayıneviDin ile Modernleşme Arasında, İsmail KARA, Dergah YayınlarıKüresel Bunalım, Ahmet Davudoğlu, Küre YayınlarıEndülüs Tarihi, Ziya Paşa, TimaşDiplomasi , Henry Kissenger, Türkiye İş Bankası YayınlarıKent Devletinden İmparatorluğa, Mehmet Ali Ağaoğulları, İmge Kitabevi Yayınlarıİmparatorluktan Tanrı Devletine, Mehmet Ali Ağaoğulları, İmge Kitabevi YayınlarıTanrı Devletten Kral Devlete, Mehmet Ali Ağaoğulları, İmge Kitabevi YayınlarıKral Devlet yada Ölümlü Tanrı, Mehmet Ali Ağaoğulları,İimge Kitabevi YayınlarıKral Devletten Ulus-devlete, Mehmet Ali Ağaoğulları, İmge Kitabevi YayınlarıUlus-devlet yada Halkın Egemenliği, Mehmet Ali Ağaoğulları, İmge Kitabevi YayınlarıDevlet, PlatonBatı’da Siyasal Düşünceler Tarihi, Mete TUNÇAY, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları Modern Siyasal İdeolojiler, Der. Birsen ÖRS, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları Kısa 20. Yüzyıl Aşırılıklar Çağı, Eric HOBSBAWM, Sarmal YayıneviAmerikan Gücünün Gerileyişi, İmmanuel WALLERSTEİN, Metis YayınlarıYeniden Doğu, Andre Gunter FRANK, İmge Kitabevi         YÜKSEK LİSANS1. Çevrenin İmparatorluğu, Boris Kagarlitsky,Phoenix 2. Millet ve Tarih Şuuru, H.Ziya Ülken, T.İş Bankası Yayınları3. Bilim Felsefesi Üzerine, Selçuk Kütük, Açılım Yayınları4.Kısa 20.Yüzyıl 1914-1991 Aşırılıklar Çağı, Eric Hobsbawm, Everest Yayınları5. Aşkın Devletten Sivil Topluma, Ömer Çaha 6. Stratejik Derinlik, Ahmet Davutoğlu, Küre Yayınları7. Diplomasi ,Henry KİSSENGER, Türkiye İş Bankası Yayınları8. Siyasi Tarih I, Oral SENDER, İmge Kitabevi Yayınları9. Siyasi Tarih II, Oral SENDER, İmge Kitabevi Yayınları10. Diktatörlüğün ve Demokrasinin Toplumsal Kökenleri, Barrington Moore, İmge Kitabevi11. Modernleşen Türkiye Tarihi, Erick Jan ZÜRCHER,İletişim Yayınları12. Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi, Halil İNALCIK, Eren Yayınları13. Yumuşak Güç,  Joseph S. NYE, Elips Yayınları14.ROUSSEAU, Jean J, (2002), İnsanlar Arasındaki Eşitsizliğin Kaynağı, (çev.R.N. İleri),  İstanbul: Say Yayınları.15. SMITH, Adam, (2004), Ulusların Zenginliği, (Çev.A.Yunus, M.Bakıcı),İstanbul: Alan Yayıncılık.16. Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi, Halil İNALCIK, Eren Yayınları17. Sanayi ve İmparatorluk, , Eric HOBSBAWM, Dost yayınları               DOKTORADesmond Dinan, Avrupa Birliği Tarihi, , Kitap Yayıneviİktisadi Çözülmenin Ahlak ve Zihniyet Dünyası, Sabri Ülgener, Derin yayınlarıBilim Felsefesi Üzerine, Selçuk Kütük, Açılım YayınlarıDidier Bigo And Anastassia Tsoukala,  Terror, Insecurity And Liberty: Illiberal Practices Of Liberal Regimes After 9/11 (Routledge Studies İn Liberty And Security)Barry Buzan, Ole Wever, Jaap De Wilde, Security: A New Framework For Analysis, Thierry Balzacq Securitization Theory,Morten Kelstrup, Michael Charles Williams, International Relations Theory And European Integration: Power, Security And Community, Jef Huysmans, The Politics Of ProtectionDünya Tarihi, William MCNEİL, İmge KitabeviUlus-devlet ya da Halkın Egemenliği, Mehmet Ali Ağaoğulları, İmge Kitabevi YayınlarıDevlet, PlatonPolitika, Aristoteles, Remzi KatabeviBatı’da Siyasal Düşünceler Tarihi, Mete TUNÇAY, İstanbul Bilgi Üniversitesi YayınlarıDünya Tarihini Yeniden Düşünmek, Marshall HODGSON, Yöneliş YayınlarıBüyük Güçlerin Yükseliş ve Düşüşleri, Paul KENNEDY, Türkiye İş Bankası YayınlarıAmerika ve Dünya,  ZBIDNİEW BRZEZİNSKİ, Profil YayınlarıTercih, ZBIDNİEW BRZEZİNSKİ, İnkılap Yayınları Amerikan Gücünün Gerileyişi,İmmanuel WALLERSTEİN, Metis YayınlarıYeniden Doğu, Andre Gunter FRANK, İmge KitabeviTürkiye’de Toplum ve Siyaset, Şerif MARDİN, İletişim YayınlarıUluslararası İlişkilerin Sosyal Teorisi, Alexsandre  Went, Küre YayınlarıÇatışmadan Güvenliğe, FOSTER, John Bellamy, (1999), Savunmasız Gezegen,(Çev.Hasan Ünder), Ankara: Epos Yayınları.   

...