Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi’nin bir alt bilim dalı olarak ülkeler arasındaki ilişkileri, egemen devletlerin rolunü, hükümetler arası örgütleri, hükümet dışı uluslararası örgütleri, ülke içi hükümet dışı örgütleri ve çok uluslu şirketleri inceler. Disiplinlerarası bir anlayışla, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı’nın çalışma alanı kendi bilim dalındaki teorik ve yöntemsel tartışmalardan tarihi gelişmelere ve güncel sorunlara kadar birçok konuyu kapsar.

Uluslararası İlişkiler ile ilgili bölümümüzde aşağıdaki dersler verilmektedir:

 

Uİ 101 Uluslararası İlişkilere Giriş,

Uİ 211 Uluslararası İlişkiler Teorileri,

Uİ 204 Uluslararası Örgütler,

Uİ 206 Uluslararası Güvenlik,

Uİ 411 Uluslararası İlişkilerde Kültür ve Kimlik,

Uİ 413 Uluslararası Çevre Sorunları.