Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler ve Kamu Yönetimi disiplinlerinin bir alt disiplinini oluşturan Uluslararası Hukuk, uluslararası ilişkilerin hukuksal boyutunu bilimsel bir bakış açısı içinde inceler. Uluslararası hukuk, uluslararası toplumu oluşturan aktörler arasındaki ilişkileri düzenleyen  ku­rallar bütünüdür. Bu çerçevede, Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı bu alandaki mevcut bilimsel bilgi birikimi artırmayı ve derinleştirmeyi amaçlamaktadır. Uluslararası Hukuk ile ilgili Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim elemanları tarafından verilen dersler şunlardır:

 

Uİ 107 Hukukun Temel Kavramları,

Uİ 203 İnsan Hakları,

Uİ 202 Devletler Hukuku,

 Uİ 204 Uluslararası Örgütler,

Uİ 303 Avrupa Birliği Hukuku,

Uİ 313 Uluslararası Özel Hukuk.