Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi'ne makale başvurusunda bulunmak isteyen yazarların aşağıda sıralanan belgelerden oluşan başvuru dosyalarını "Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Avşar Yerleşkesi Kahramanmaraş" adresine posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir. Aynı zamanda makale iibfdergisi@ksu.edu.tr adresine word dosyası olarak da gönderilmelidir.

KSÜ İİBF Dergisi Editörler Kurulu

http://iibf.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=16538 adresinden forma ulaşılabilir)

2. Makaleye ait iki adet çıktı (üzerinde yazar adı ve adresi bulunmamalıdır)

3. Makaleye ait İntihal Raporu

4. Makaleye ait Telif Hakları Devir Formu (http://iibf.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=16538 adresinden forma ulaşılabilir)

5. Makaleye ait banka dekontu (posta ve basım giderleri için eser başına KSÜ personeli için 15 TL ve üniversite dışı için 30 TL’nin; KSÜ Vakfı’nın, Garanti Bankası-118 6299841 numaralı hesabına “İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi” açıklamasıyla yatırdıklarını gösterir)